Cô lớp trưởng hay cười, thích được trò chuyện tâm sự với người khác, cô ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi và thật sự chăm chỉ, chỉ có mỗi một điều mà tôi nghĩ là chưa hoàn hảo ở cô ấy.

Vụng Về, vụng về. hậu đậu, bất cẩn; Đồng nghĩa . Dịch . Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung. (Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.) Cách để Khắc phục tính vụng về. Nếu tự cho là

4/24/2020  · Chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau và hóa ra, cô ấy thực sự là cô gái thú vị nhất mà tôi từng trò chuyện cùng. Tất nhiên là đôi khi cũng hơi kỳ cục.

Cô lớp trưởng hay cười, thích được trò chuyện tâm sự với người khác, cô ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi và thật sự chăm chỉ, chỉ có mỗi một điều mà tôi nghĩ là chưa hoàn hảo ở cô ấy.

3/17/2020  · Trong lần trò chuyện cuối cùng với một cô gái, bạn nhận thấy rằng mình đã luyên thuyên về 1 vị khách hàng của công ty, sau đó nhắc về 1 vấn đề sức.