Địt, Với Một Chàng Trai Trẻ !!! Em thật sự là muốn được trai trẻ chơi à, nếu em muốn anh sẽ tìm trai trẻ cho em chơi Em muốn khi nào mình sẽ chơi, chơi bao nhiêu thằng một lúc ? Huyền trong cơn nứng tột độ không còn suy nghĩ được gì nhiều trả lời trong hơi thở gấp gáp:

Tin nóng RFA | Thêm ca thứ 11 dương tính COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc50 localities postpone school reopening for fear of novel.

– As of February 3, 50 out of 63 provincies and cities have decided to postpone school reopening in a bid to prevent the novel.